Kategórie:

Nanotechnológie

Nanotechnológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá presnou a zámernou manipuláciou hmoty na úrovni atómov.

Všetky veci okolo nás sú vytvorené z atómov a vlastnosti týchto látok závisia na tom, ako sú vlastné atómy v tej ktorej látke usporiadané. Ked preorganizujeme atómy uhlíka v kúsku uhlia, môžeme dostať diamant.

V oblasti nanotech sa pracuje so štruktúrami, ktoré majú rozmery rádovo v nanometroch (1 nm = 10-9 m). Atómy majú veľkosť 10-10 m, tj. 1 nm predstavuje niekoľko atómov.

Ich predcíznym poskladaním dnešná veda dokáže vytvoriť materiál s presne požadovanými vlastnosťami. Toto je zjednodušený v stručnosti základný princíp fungovania nanotechnológií.Zmenšovať,zdokonaľovať,inovovať.

Zaujímavosti zo sveta nanotechnológií >>